ทัวร์จีน-เหมาลำตรุษจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 4 คืน (CZ)

ทัวร์จีน-เหมาลำตรุษจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 4 คืน (CZ)

Submitted on: 22 Nov 13

Category : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน -เหมาลำตรุษจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 4 คืน (CZ)
ประเทศ : จีน
เมือง : ฉางซา-เฟิ่งหวง
ช่วงเดินทาง : 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2014
ราคา(เริ่มต้น) : 22,900.- [Booking Now..]

• ชม เมืองโบราณเฟิงหวง ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
• ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง
• ชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
• ถ้ำพญามังกรถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน เที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง
• ชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียวตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ
• เดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว
• ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูงชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้า
• นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน
• ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี(โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi)

ข้อเสนอพิเศษ
บินตรงสู่ฉางซาโดยสายการบิน China Southern Airline
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
201301102201 CHINAH
Document label : 201301102201 CHINAH (571 kB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11