ทัวร์จีน-อวตาร จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5  วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์จีน-อวตาร จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน (FD)

Submitted on: 19 มิ.ย. 14

Category : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน-อวตาร จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน (FD)
ประเทศ : จีน
เมือง : ฉางซา
ช่วงเดินทาง : กรกฎาคม–ธันวาคม 2014
ราคา(เริ่มต้น) : 17,900.- [Booking Now..]

ชมเกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา นำท่านนั่งรถแบตตารี่ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจ๋อตุง
• ชมแสงสีริมฝั่งแม่น้ำเสียงเจียง ที่มีความงดงามและเป็นธรรมชาติ
• “อุทยานจางเจียเจี้ย” ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร
• “นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)” อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ
• ชมทิวทัศน์อันสวยงามของ “สวนจอมพลเฮ่อหลง” ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน
• ชม “เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)” ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ อวตาร
• “ลิฟท์แก้วไป่หลง” ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร
• ชมทิวทัศน์ “ภาพเขียน 10 ลี้” (นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ)ยอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก
• ชม “ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ม้าทอง”มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก
• ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิต
• “นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของ เขาเทียนเหมินซาน”ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง เสียดฟ้างามแปลกตา ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร
• “ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์” เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย
ข้อเสนอพิเศษ
บินตรงสู่ฉางซาโดยสายการบิน AIR ASIA

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11