ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (FD)

Submitted on: 20 ธ.ค. 16

Category : ทัวร์จีน

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (FD)
ประเทศ : จีน
เมือง : ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
ช่วงเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2017
ราคา(เริ่มต้น) : 14,900.- [Booking Now..]

• อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง ให้ท่านได้เพลินเพลินชมเมืองโบราณฟ่งหวง
• ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง
• นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาเทียนเหมินซานชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว
• ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน
• ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย
• ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
• ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหูชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ
• ร้านหยก+ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
ข้อเสนอพิเศษ
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
2016012020004-csx-fd004
Filename : 2016012020004-csx-fd004.pdf (871 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11