ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)

Submitted on: 20 ก.ค. 17

Category : ทัวร์จีน

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)
ประเทศ : จีน
เมือง : ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ช่วงเดินทาง : สิงหาคม-ตุลาคม 2017
ราคา(เริ่มต้น) : 17,900.- [Booking Now..]

• ภูเขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว
• ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย
• ชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ยางพารา
• ขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ชมอุทยานจางเจียเจี้ย
• ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง
• นั่งรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขียน 10 ลี้ คือช่องเขาแคบๆ
• พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
• ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
ข้อเสนอพิเศษ
โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
2017007020007 G
Filename : 2017007020007-g.pdf (499 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11