ทัวร์จีน ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์จีน ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (WE)

Submitted on: 04 ม.ค. 18

Category : ทัวร์จีน

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (WE)
ประเทศ : จีน
เมือง : ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ช่วงเดินทาง : 27-30 มกราคม,1-4,10-13,17-20,24-27 มีนาคม,31มีนาคม-3เมษายน 2018
ราคา(เริ่มต้น) : 20,999.- [Booking Now..]

• เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น+ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า
• พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว
• ชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง
• ชม โชว์เหมยลี่เซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
• ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เห็ด,บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
• ถนนคนเดินหวงซิงลู่ อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย
ข้อเสนอพิเศษ
โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
2018001004004 SS
Filename : 2018001004004-ss.pdf (418 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11