ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

Submitted on: 26 ก.ค. 16

Category : ทัวร์บาหลี/ทัวร์อินโดนีเซีย

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)
ประเทศ : อินโดนีเซีย
เมือง : บาหลี-เดนพาซาร์
ช่วงเดินทาง : สิงหาคม-พฤศจิกายน 2016
ราคา(เริ่มต้น) : 23,999.- [Booking Now..]

• จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวิษณุ – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
• บารองแดนซ์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารทานาล้อต
• คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – เทมภัคศิริงค์ – วัดเบซากี ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงาม
ข้อเสนอพิเศษ
เดินทางโดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
GA001A_BALI-BESAKIH 4D3N_GA
Filename : ga001a_bali-besakih-4d3n_ga.pdf (574 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11