ทัวร์อียิปต์-YALLA EGYPT 8วัน5คืน (MS)

ทัวร์อียิปต์-YALLA EGYPT 8วัน5คืน (MS)

Submitted on: 21 เม.ย. 16

Category : ทัวร์ตะวันออกกลาง

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : YALLA EGYPT 8วัน5คืน (MS)
ประเทศ : อียิปต์
เมือง : เมมฟิส – ซัคคาร่า – กีซ่า – อาบูซิมเบล – อัสวาน – กรุงไคโร
ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2016
ราคา(เริ่มต้น) : 60,888.- [Booking Now..]

– ชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
– ชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– ชมตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
– แวะชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก
– ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์
– ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า High Damเพื่อ ช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอ
– ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ
– ชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์
– ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำภาพยนตร์
– นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
– ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ
– ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์
– ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด
– ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลีออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน
– ไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี
ข้อเสนอพิเศษ
เดินทางโดยสายการบิน อียิปต์
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
201604210005 EGYPTP
Filename : 201604210005-egyptp.pdf (688 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11