ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน (MS)

ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน (MS)

Submitted on: 27 ก.ย. 16

Category : ทัวร์ตะวันออกกลาง

รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน (MS)
ประเทศ : อียิปต์
เมือง : ไคโร-อัสวาน-อาบูซิมเบล-คอมออมโบ-เมมฟิส
ช่วงเดินทาง : 18-25 ตุลาคม // 3-10 ธันวาคม // 27 ธันวาคม 2016 – 3 มกราคม 2017
ราคา(เริ่มต้น) : 64,900.- [Booking Now..]

• ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม
• ลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของ แม่น้ำไนล์
• ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2
• ชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์
• ชม วิหารเอ็ดฟู–ชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค
• ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป
• ชมวิหารเดลบาฮารีอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท
• ชม เขตตะวันออก–ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก–ชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า
• ชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่–ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
ข้อเสนอพิเศษ
เดินทางโดยสายการบิน อียิปต์แอร์ (MS)
    ดาวน์โหลดรายละเอียด (Download detail) :
201609027002-pleasure-egypt-8d-5n-cruise
Filename : 201609027002-pleasure-egypt-8d-5n-cruise.pdf (930 KB)
Caption :

Got something constructive to say?

You must be logged in to post a comment.

Page 1 of 11