Monthly Archives: กันยายน 2018

ตลาดฮิโรเมะ (Hirome Market)

แหล่งรวมความอร่อย ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมเสิร์ฟให้แก่ผู้มาเยือนทุกวันอยู่ไม่ใกลจากปราสาทโคจิ แถมยังตั้งอยู่ใกล้ย่านช้อปปิ้งโอบิยะมาจิอีกด้วย และร้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านเครื่อวดื่ม และร้านอาหารสด จัดเป็นสถานที่สังสรรค์ยอดนิยมของชาวเมืองโคจิ (Kochi)

ปราสาทโคจิ (Kochi Castle)

สร้างขึ้นในปี 1611 โดยยามาอุจิ คาสึโทโยะแต่ได้รับความเสียหายจากเพลิงใหม้ครั้งใหญ่ในปี 1727 ตัวปราสาทที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี 1749 และตั้งแต่ตัวปราสาทและประตูโอเทะลงมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ