ทัวร์จีน โปรไฟไหม้ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง  5 วัน 4 คืน

 16-20 กุมภาพันธ์  26,888

โดยสายการบิน AIR ASIA