ทัวร์แคนาดาโปรแนะนำ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์แคนาดา อเมริกา WISDOM CANADA & EAST AMERICA  9 วัน 6 คืน

 เมษายน – พฤษภาคม 2562  89,999

โดยสายการบิน CATHAY PACFIC