โปรไฟไหม้ ทัวร์จีน บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ราคาสุดคุ้ม

ทัวร์จีน –T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน

24 – 28 เมษายน , 31 เมษายน – 4 พฤษภาคม ,10 – 14 , 17 – 21 พฤษภาคม

13,999

โดยสายการบิน Air Asia X ( XJ )