โปรไฟไหม้ ทัวร์ไต้หวัน ด่วนๆๆ ราคาเดียวเท่านั้น เหลือที่นั่งจำนวนจำกัด

 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

18 – 21 พฤษภาคม

16,888

โดยสายการบิน Tigerair ( TR )