โปรไฟไหม้ สุดคุ้มไปครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ประเทศ

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ – DUO PLUS MAL – SIN 4 วัน 3 คืน

17 – 20 พฤษภาคม 2019

13,999 –

โดยสายการบิน AirAsia ( FD ) Scoot ( TZ )