โปรไฟไหม้ !! ลด 2000! ทัวร์เกาหลี – ก้ มาดิ ค้าบบบ 5 วัน 3 คืน

โปรไฟไหม้ !! ลด 2000! ทัวร์เกาหลี – ก้ มาดิ ค้าบบบ 5 วัน 3 คืน

14-18/15-19 พฤษภาคม 2019

12,999 –

โดยสายการบิน Air asia X ( XJ )