โปรไฟไหม้ ทัวร์ตุรกี ราคาสุดซ็อคๆ

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOK PRICE 8 วัน 6 คืน

6 – 13 , 20 – 27 มิถุนายน

26,900 –

โดยสายการบิน Ukraine Internationnal Airline ( UIA )