โปรไฟไหม้ !!! ทัวร์จีน 27 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 19999

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้  6 วัน 4 คืน

27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562
19,999.-

โดยสายการบิน THAI AIRWAY(TG)