ไฟท์ปฐมฤกษ์บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน (CZ)

ไฟท์ปฐมฤกษ์บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน (CZ)


ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
หมู่บ้านโบราณน้ำชีเป่า | หาดไว่ทาน |
อุโมงเลเซอร์ | ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง |
ช้อปปิ้ง Bailian Outlet plaza | STARBUCK RESERVE ROASTERY |
พักโรงแรมระดับ 5ดาว
 |


26-29 กรกฎาคม 2562

ราคา 9,999 บาท/ท่าน


 

รายละเอียด

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (CZ8464/02.00-07.20)

DAY 2 เซี่ยงไฮ้(สนามบินนานาชาติผู่ตง) – หมู่บ้านน้ำโบราณชีเป่า – ศูนย์ผ้าไหม – ถ่ายรูปหอไข่มุก(ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นชมวิว) – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – กายกรรมเซี่ยงไฮ้

DAY 3 วัดหลงหัว – Bingo Box – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้ง Bailian Outlet plaza

DAY 4 ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้(ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8463/21.15-00.50)