โปรไฟไหม้ !!! รีบจองด่วน 10 ที่สุดท้าย

โปรไฟไหม้ !!! รีบจองด่วน 10 ที่สุดท้าย

เดินทาง 30 สิงหาคม-01 กันยายน 2562

ราคาเพียง 13,900

เที่ยวฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน
ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
วัดหมันโหม่ว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล