โปรไฟไหม้ !!! เที่ยวพม่า 2,988 รีบจองด่วน 4 ที่สุดท้าย

โปรไฟไหม้ !!! รีบจองด่วน เที่ยวพม่า 1 วัน 

22 สิงหาคม 2562 ราคา 2,988 รับได้ 4 ที่สุดท้าย

23 สิงหาคม 2562 ราคา 3,288 รับได้ 2 ที่สุดท้าย

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน |
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |
พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน