โปรไฟไหม้ !!! เที่ยวพม่า 7,555 รีบจองด่วน

โปรไฟไหม้ !!! เที่ยวพม่า 7,555 รีบจองด่วน

23-24 สิงหาคม 2562

30-31 สิงหาคม 2562

ราคา 7,555 บาท

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี |

มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ |

วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต