โปรไฟไหม้ !!! เที่ยวฮ่องกง รีบจองด่วน 10 ที่สุดท้าย

โปรไฟไหม้ !!! เที่ยวฮ่องกง รีบจองด่วน 10 ที่สุดท้าย

17-19 สิงหาคม 2562 รับได้ 10 ที่

25-27 สิงหาคม 2562 รับได้ 15 ที่

ราคาเพียง 12,900 บาท

กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านนองปิง – พระใหญ่โป้วหลิน
อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (MID LEVEL OF THE PEAK)
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล