รีบจองด่วน !!! เกาหลี ยงอิน โซล 7,999

รีบจองด่วน !!! เกาหลี ยงอิน โซล 7,999

14-18 ส.ค. 6,999 
16-20 ส.ค. 7,999 
21-25 ส.ค. 8,999 
28-1 ก.ย. 8,999 
30-3 ก.ย. 8,999

เยือนเมืองมรดกโลก ชมป้อปราการเก่าแก่ป้อมฮวาซอง

ตามรอยซี่รี่ย์ที่โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA

สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล ขึ้นตึก LOTTE TOWER

ชมวิวกรุงโซล 360 องศา ช้อปปิ้งตลาดเมียง

แถมฟรี! ทราเวลซิม 4 GB อัพโซเชียลไม่สะดุด!!