โปรนี้ต้องรีบจอง !!! EASY DAZZLING BANA HILL V.2 10,900

โปรนี้ต้องรีบจอง !!! EASY DAZZLING BANA HILL V.2

22-25 สิงหาคม 2562

29 สิงหาคม-01 กันยายน 2562

ลดทันที !! 2,000 บาท

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – นั่งเรือกระด้ง
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์
สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน
ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน