โปรไฟไหม้ !!! สิงคโปร์ 23-25 สิงหาคม 9,999

โปรไฟไหม้ !!! สิงคโปร์ 23-25 สิงหาคม 9,999

♠ HIGHLIGHT ของรายการ ♠

♠ บินไฟต์เช้า กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า

♠ ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

♠ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

♠ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

♠ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

♠ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

♠ พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

♠ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ไม่รวม * ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)