โปรไฟไหม้ !!! จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 ที่สุดท้าย

โปรไฟไหม้ !!! จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 ที่สุดท้าย

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562

ราคา 10,999 บาท

รับได้ 5 ที่สุดท้าย

สัมผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่

นั่งชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE ชมวิวเมืองเทียนสิน