ต้องจองแล้วนะ !!! เวียดนามกลาง CHILL CHILL 9,999


ต้องจองแล้วนะ !!! เวียดนามกลาง CHILL CHILL

ราคา 9,999 บาท

เดินทาง 13-15 กันยายน 2562

วัดลินห์อึ๋ง – กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge
บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
วันที่สอง ดานัง- ตลาดห่าน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง – สะพานมังกร