จองเลยจ้า !!! ตุรกี 29,999

จองเลยจ้า !!! ตุรกี 29,999

เดินทางเดือน กันยายน 2562

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน
นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
ระบำหน้าท้อง(ดื่มไวน์ท้องถิ่นแบบไม่อั้น)
ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส