โปรแกรม ปักกิ่ง ซุปตาร์…SNOW 4 วัน 3 คืน XW

โปรแกรม ปักกิ่ง ซุปตาร์…SNOW 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ชมกายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน

 เดินทาง ธันวาคม 2019-กุมภาพันธ์ 2020

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท