จองด่วน !!! เฉิงตู 18,899 คุ้มนะน่าไปด้วย

 เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน (MU) 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ศูนย์หมีแพนด้า
ถนนคนเดินชุนซีลู่
 วันเดินทาง 
วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562
 ราคา 18,899.-