แนะนำ..ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน ปรับราคาเดือนพฤศจิกายน 2562

ดารากร แนะนำ

ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน

ดาวน์โหลดโปรแกรม


พีเรียดปรับราคา

 08-16 พฤศจิกายน 2562 32,999 29,999 รับได้ 8 ที่ 

 11-19 พฤศจิกายน 2562 32,999 28,999 รับได้ 25 ที่ 

 13-21 พฤศจิกายน 2562 32,999 28,999 รับได้ 22 ที่ 

 16-24 พฤศจิกายน 2562 32,999 28,999 รับได้ 25 ที่ 

 21-29 พฤศจิกายน 2562 32,999 28,999 รับได้ 25 ที่ 

 23 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2562 32,999 28,999 รับได้ 19 ที่ 

 26 พฤศจิกายน -04 ธันวาคม 2562 32,999 28,999 รับได้ 25 ที่ 

 28 พฤศจิกายน -06 ธันวาคม 2562 32,999 28,999 รับได้ 25 ที่