แนะนำ..NAGOYA PREMIUM ทาคายาม่า นากาโน่ ลิงออนเซ็น (5D3N)

 NAGOYA PREMIUM ทาคายาม่า นากาโน่ ลิงออนเซ็น (5D3N) 

 สายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) 

 ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
 หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
 ลานสกี WASHIGATAKE 
 วัดเซนโคจิ  ชมลิงแช่ออนเซ็น 
 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
 ช้อปปิ้งอิออน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ 
 ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ 
 ชมปราสาทอินุยามะ 
พิเศษ บินหรูสายการบิน 5 ดาว 
 พิเศษ MIRACLE LOUNGE ที่สนามบิน 
 พิเศษ เมนูประจำท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ 
 พิเศษ คูปองอาหารมื้อเย็น ที่บานาโนะซาโตะ 1,000เยน 
 พีเรียดเดินทางเดือน ธันวาคม 62 
4/6/7/12/20/27/28 
 ราคาเริ่มต้น 32,899.-