#รายการใหม่ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

#รายการใหม่

 #เฉิงตู #จิ่วจ้ายโกว#หวงหลง 

ดินแดนแห่งเทพนิยาย..ชมความงดงามของมรดกโลกทางธรรมชาติ
มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานจิ่วจ้ายโกว #อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า #ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
ช้อปปิ้ง เต็มอิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่
 รายการ :  เฉิงตู ซุปรากบัว จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  6 วัน 4 คืน (MU) 
วันเดินทาง :
 วันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2562 
 ราคา 14,899.- 
 #อุทยานแห่งชาติหวงหลง 
 #จิ่วจ้ายโกว 
 #อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน) 
 #เมืองโบราณซงพาน 
 #ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ 
 #ถนนโบราณจินหลี่ 
 #ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
 #ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า