โปรโมชั่น เดือนพฤศจิกายน 2562

#พฤศจิกายน..ออกฝน เที่ยวชม รับลมหนาว

#ใบดันประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 รายการ : ทัวร์คุนหมิง สุกี้โบราณ ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3D2N (MU) 
 วันที่ 10-12 พ.ย.62 
 ราคา 8,899.- 
——————————
รายการ : ทัวร์บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน (3U)
วันที่ 09-12/16-19 พ.ย.62
ราคา 9,999.-
——————————
 รายการ : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ระเบิด หังโจว หาดไว่ทาน 5 วัน 2 คืน (CZ) 
 วันที่ 22-26 พ.ย.62 
 ราคา 11,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดร่อน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5 วัน 3 คืน (MU) 
 วันที่ 21-25 พ.ย.62 
 ราคา 13,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน (MU) 
 วันที่ 26-30 พ.ย.62 
 ราคา 15,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) 
 วันที่ 19-24 พ.ย.62 
 ราคา 16,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดคั่วพริก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG) 
 วันที่ 13-17 พ.ย.62 
 ราคา 16,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU) 
 วันที่ 20-25 พ.ย.62 
 ราคา 16,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU) 
 วันที่ 20-24 พ.ย.62 
 ราคา 18,899.- 
——————————
 รายการ : ทัวร์เฉิงตู ซุปรังนก ง้อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน5คืน (CA) 
 วันที่ 12-17 พ.ย.62 
 ราคา 20,899.- 
——————————