ตะลุย4เมืองไฮไลท์มาเลเซีย 8999

ตะลุย4เมืองไฮไลท์มาเลเซีย ไปให้คุ้ม..ทุ่มให้สุด
กัวลาลัมเปอร์ -ปุตราจายา-มะละกา-เก็นติ้ง 3D2N 
   ชมเมืองมะละกา/ตะลุยถ่ายรูปดัตซ์สแควร์
   โบสถ์คริสต์/มัสยิดกลางทะเล
   ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jonker Street
  ถ่ายรูปตึกแฝดปิโตนัส/เดินเล่นที่จาลันอาดอร์
MITSUI OUTLET/เก็นติ้งไฮแลนด์
พิเศษ ‼️ บาบ๋า ยาหย่า,บะกุ๊ดเต๋ ✔️

เดินทาง 15-17 พฤศจิกายน 2562

ปรับราคาเหลือเพียง 8,999 บาท/ท่าน