#เซี่ยงไฮ้ 1 แถม 1 ราคา 11,899.- 

#เซี่ยงไฮ้ 1 แถม 1

 รายการ : เซี่ยงไฮ้ ไก่ระเบิด หังโจว หาดไว่ทาน 5 วัน 2 คืน 

 สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 

 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน  2562 

 ราคา 11,899.- 

 #เซี่ยงไฮ้ 
 #หังโจว 
 #ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ 
 #ศูนย์ศิลปะจีน 
 #ถนนโบราณวิ่นเหอ 
 #ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 
 #ย่านซินเทียนตี้ 
 #หาดไว่ทาน 
 #ถนนนานกิง 
 #ตึกSTARBUCKSที่สวยที่สุดในโลก