เทคนิคล้างมือ ให้ห่างไกลไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


เทคนิคล้างมือ ให้ห่างไกลไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ? เราควรล้างมือทุกครั้งให้สะอาดและบ่อยครั้ง การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด ควรปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้อง คือการล้างมือ 7 ขั้นตอน

1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ 
2.ฝ่ามือถูหลังมือ 
3.ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว
4.ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว 
5.ถูนิ้วหัวแม่โป้ง 
6.ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว
7.ถูรอบข้อมือ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข