แพ็คเกจลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-ล่องเรือน้ำงื่ม 4D3N (รับ-ส่งด่านพรมแดนหนองคาย)

แพ็คเกจลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-ล่องเรือน้ำงื่ม 4D3N (รับ-ส่งด่านพรมแดนหนองคาย)

ออกเดินทางทุกวัน

ราคา(เริ่มต้น) : 6,800.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม


 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ระดับ 3 ดาว

โรงแรม ระดับ 4 ดาว

จำนวน

ราคา/ท่าน

จำนวน

ราคา/ท่าน

04-05 ท่าน+00 TL

12,000 บาท (รถตู้ 01 คัน)

04-05 ท่าน+00 TL

13,500 บาท (รถตู้ 01 คัน)

06-07 ท่าน+00 TL

10,000 บาท (รถตู้ 01 คัน)

06-07 ท่าน+00 TL

11,500 บาท (รถตู้ 01 คัน)

08-09 ท่าน+00 TL

9,200 บาท (รถตู้ 01 คัน)

08-09 ท่าน+00 TL

10,700 บาท (รถตู้ 01 คัน)

10-11 ท่าน+00 TL

8,500 บาท (รถตู้ 01 คัน)

10-11 ท่าน+00 TL

10,000 บาท (รถตู้ 01 คัน)

12-13 ท่าน+00 TL

9,300 บาท (รถตู้ 02 คัน)

12-13 ท่าน+00 TL

10,800 บาท (รถตู้ 02 คัน)

14-15 ท่าน+01 TL

8,800 บาท (รถตู้ 02 คัน)

14-15 ท่าน+01 TL

10,300 บาท (รถตู้ 02 คัน)

16-17 ท่าน+01 TL

8,500 บาท (รถตู้ 02 คัน)

16-17 ท่าน+01 TL

10,000 บาท (รถตู้ 02 คัน)

18-19 ท่าน+01 TL

8,200 บาท (รถตู้ 02 คัน)

18-19 ท่าน+01 TL

9,700 บาท (รถตู้ 02 คัน)

20-21 ท่าน+01 TL

8,000 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

20-21 ท่าน+01 TL

9,500 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

22-23 ท่าน+01 TL

7,800 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

22-23 ท่าน+01 TL

9,300 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

24-25 ท่าน+01 TL

7,600 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

24-25 ท่าน+01 TL

9,100 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

26-27 ท่าน+01 TL

7,500 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

26-27 ท่าน+01 TL

9,000 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

28-29 ท่าน+01 TL

7,400 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

28-29 ท่าน+01 TL

8,900 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

30-31 ท่าน+02 TL

7,300 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

30-31 ท่าน+02 TL

8,800 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

32-33 ท่าน+02 TL

7,200 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

32-33 ท่าน+02 TL

8,700 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

34-35 ท่าน+02 TL

7,100 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

34-35 ท่าน+02 TL

8,600 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

36-37 ท่าน+02 TL

7,000 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

36-37 ท่าน+02 TL

8,500 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

38-39 ท่าน+02 TL

6,900 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

38-39 ท่าน+02 TL

8,400 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

40-41 ท่าน+02 TL

6,800 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

40-41 ท่าน+02 TL

8,300 บาท (รถบัส 45 ที่นั่ง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

1,800 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,300 บาท