“3 ส.รับมือ COVID-19” #กรมสุขภาพจิต


“3 ส.รับมือ COVID-19”

– ส.สอดส่องมองหา

– ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

– ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต