อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือ #กรมอนามัย


อาวุธที่เราจะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้ คือ การล้างมือ

#COVID19ป้องกันได้ #กรมอนามัย