ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง #กรมสุขภาพจิต

ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง

🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️3 ไม่
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่แออัด ก่อนเข้าบ้านแขวนเสื้อนอกบ้าน ถอดรองเท้า ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด แล้วเข้าบ้าน
3.ไม่นำเชื้อไปสู่ผู้อื่น กรณีมีเชื้อติดตัว ให้กักตัวเอง แยกตัวเอง ไม่ไปที่สาธารณะ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดเสมอ ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนผู้อื่น มีถังขยะต่างหาก กินอาหารแยกสำรับ

💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️3 ต้อง
1.ต้องปฏิบัติตน ร่วมมือตามมาตรการของรัฐ และการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
2.ต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากรัฐ
3.ต้องติดต่อสื่อสาร ส่งต่อข่าวดี ให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เราจะป้องกันไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกัน
เริ่มต้นง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง

#โควิด19เราต้องรอด
#โควิด19
#COVID19
#กรมสุขภาพจิต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต