เที่ยวเชจู โปรโมชั่นใหม่ เอาใจ สว.

!!เที่ยวเชจู มรดกโลก !!

สว. ถูกใจสิ่งนี้ อายุ 55ปีขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 4,000 บาท

โดยสายการบิน JEJU AIR 

เริ่มเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2565

จากราคา เริ่มต้น 9,999  เหลือเพียง  !!5,999!!