สิงคโปร์ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 3วัน2คืน

!!SINGAPORE POWERFULL V.2 ! (รวมบัตรยูนิเวอร์แซล)

โดยสายการบิน SCOOT

พิเรียดช่วง พฤศจิกายน – ธันวาม 65 

04 – 06 พฤศจิกายน  65

11 – 13 พฤศจิกายน  65

18 – 20 พฤศจิกายน 65

25 – 27 พฤศจิกายน 65

02 – 04 ธันวาคม 65

09 – 12 ธันวาคม 65

ราคาเพียง 15,999 ต่อท่าน