แคชเมียร์ เดือน มีนาคม – เมษายน 6วัน3คืน

!!KASHMIR!! ศรีนาคา่ กุลมาร์ค พาฮาลแกม พักบ้านเรือ3คืน วิมารบนน้ำแห่งแคชเมียร์

พิเรียดช่วง มีนาคม – เมษายน 2566 

ราคาเริ่มต้น เพียง 25,990 ต่อท่าน