ล่องเรือ GENTING DREAM

GENTING DREAM

สิงคโปร์ – น่านน้ำสากล – สิงคโปร์ 3วัน2คืน

วันเดินทาง 18 พ.ย 65 – 28 เม.ษ.66 ราคาเริ่มต้น 13,900.- ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ 2 คืน 
  • อาหารทุกมื้อบนเรือตามเงื่อนไข
  • กิจกรรมบนเรือและโชว์การแสดง
  • ภาษีท่าเรือ