ล่องเรือ GENTING DREAM

GENTING DREAM

สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง(กัวลาลัมเปอร์) – ปีนัง – สิงคโปร์ 4วัน3คืน

วันเดินทาง 27 พ.ย 65 – 23 เม.ษ.66 ราคาเริ่มต้น 18,900.- ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ 2 คืน 
  • อาหารทุกมื้อบนเรือตามเงื่อนไข
  • กิจกรรมบนเรือและโชว์การแสดง
  • ภาษีท่าเรือ