ล่องเรือ GENTING DREAM

GENTING DREAM

สิงคโปร์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปีนัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์  6วัน5คืน

วันเดินทาง 20 พ.ย 65 – 12 มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 29,900.- ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ 2 คืน 
  • อาหารทุกมื้อบนเรือตามเงื่อนไข
  • กิจกรรมบนเรือและโชว์การแสดง
  • ภาษีท่าเรือ