ล่องเรือ GENTING DREAM

GENTING DREAM

สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – สิงคโปร์ 

วันเดินทาง 16 พ.ย 65 – 26 เม.ษ.66 ราคาเริ่มต้น 12,900.-