จอร์เจีย จอร์ใจ ลดโหดๆบินตรงเที่ยวจอร์เจีย 6วัน4คืน

เดินทาง

09 – 14 ธ.ค. 65 ลดราคาจุกๆ

จาก 42,888

เหลือเพียง 29,888เท่านั้น

พร้อมโอน  จองเข้ามาเลยจ้า

🔥🔥🔥🔥