ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

ไหว้พระขอพร 9 วัด แก้ชง เสริมทรัพย์

วัดไป่หลิน พระใหญ่ลันตา

วัดหมั่นโหม่ วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่ทับทิม

วัดหยวน หยวน วัดหวังต้าซียน

เจ้าแม่กวนกิม วัดฮ่องฮำ 

โดยสายการบิน Emirates (EK)

 

พีเรียดเดินทาง ก.พ. – มี.ค. 66

เริ่มต้นเพียง   21,900.-